Asia Network ICMP Monitoring

CUGlobal Hong Kong [www.chinaunicomglobal.com]

xTom Hong Kong [mirrors.xtom.com.hk]

Sunnyvision Hong Kong

Dediserve Hong Kong [speedtest.c1.hkg1.dediserve.com]

Edis Hong Kong [hk.edis.at]

GigsGigsCloud Hong Kong

Hinet Chunghwa Taiwan

Hinet vCenter Taiwan

Dediserve Singapore [speedtest.c1.sin1.dediserve.com]

GigsGigsCloud Singapore

SG.GS Singapore [www.sg.gs]

KDDI Japan

NTT Japan

Kdatacenter Korea [downloadtest.kdatacenter.com]